Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  20.000.000 đ
  03/05/2021
 2. Nhà hảo tâm

  498.000 đ
  03/05/2021
 3. Nhà hảo tâm

  625.000 đ
  02/05/2021
 4. Nguyen Van Dung

  200.000 đ
  01/05/2021
 5. Nhà hảo tâm

  700.000 đ
  01/05/2021
 6. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  30/04/2021
 7. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  29/04/2021
 8. Phạm Thị Ngọc Hương

  200.000 đ
  29/04/2021
 9. Trái tim cho em

  500.000 đ
  29/04/2021
 10. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  28/04/2021
 11. Linh Nguyễn

  200.000 đ
  28/04/2021
 12. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  27/04/2021
 13. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  27/04/2021
 14. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  26/04/2021
 15. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  22/04/2021
 16. Nhà hảo tâm

  60.000 đ
  22/04/2021
 17. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  21/04/2021
 18. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  21/04/2021
 19. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  20/04/2021
 20. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  20/04/2021