Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Duong

  30.000 đ
  13/09/2023
 2. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  13/09/2023
 3. Nguyen Thi Thanh Thao

  300.000 đ
  13/09/2023
 4. Trung Duong

  30.000 đ
  12/09/2023
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  11/09/2023
 6. Nhà hảo tâm

  40.000 đ
  09/09/2023
 7. Anh Trương Quốc An

  5.000.000 đ
  09/09/2023
 8. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  09/09/2023
 9. Quynh Trang

  50.000 đ
  08/09/2023
 10. Trung Duong

  30.000 đ
  08/09/2023
 11. Trung Duong

  30.000 đ
  07/09/2023
 12. UHQ

  1.000.000 đ
  07/09/2023
 13. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  07/09/2023
 14. Ho Thanh Truc

  30.000 đ
  07/09/2023
 15. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  07/09/2023
 16. Trung Duong

  30.000 đ
  06/09/2023
 17. Nguyen Thanh Vuong

  99.000 đ
  06/09/2023
 18. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  06/09/2023
 19. Huong Mai - Tuan Hung

  15.000 đ
  06/09/2023
 20. Sinh vien

  20.000 đ
  05/09/2023