Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nguyen Thi My Hoa

  340.000 đ
  26/01/2023
 2. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  25/01/2023
 3. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  25/01/2023
 4. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  24/01/2023
 5. Hải Đăng

  560.000 đ
  24/01/2023
 6. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  23/01/2023
 7. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  23/01/2023
 8. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  22/01/2023
 9. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  22/01/2023
 10. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  22/01/2023
 11. Huyền Trang

  100.000 đ
  22/01/2023
 12. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  22/01/2023
 13. Nhà hảo tâm

  12.000.000 đ
  21/01/2023
 14. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  21/01/2023
 15. Thai Dieu Dan

  20.000 đ
  20/01/2023
 16. Sinh viên

  200.000 đ
  20/01/2023
 17. Ngô Thanh Long

  100.000 đ
  20/01/2023
 18. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  19/01/2023
 19. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  19/01/2023
 20. May

  200.000 đ
  18/01/2023