Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  03/09/2021
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  02/09/2021
 3. Trinh Thi Gam

  50.000 đ
  02/09/2021
 4. Nguyen Thi Tam

  20.000 đ
  02/09/2021
 5. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  02/09/2021
 6. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  02/09/2021
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  01/09/2021
 8. Dinh Tien Si

  50.000 đ
  01/09/2021
 9. Tai Tieu Khon

  50.000 đ
  01/09/2021
 10. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  01/09/2021
 11. Trái tim cho em

  500.000 đ
  01/09/2021
 12. Pham Thi Ngoc Huong

  110.000 đ
  01/09/2021
 13. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  01/09/2021
 14. Trung Duong

  30.000 đ
  31/08/2021
 15. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  31/08/2021
 16. Vu Thi Tra My

  500.000 đ
  31/08/2021
 17. Trung Duong

  30.000 đ
  30/08/2021
 18. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  29/08/2021
 19. Trung Duong

  30.000 đ
  27/08/2021
 20. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  27/08/2021