Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  15/05/2024
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  15/05/2024
 3. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  15/05/2024
 4. Dinh Thanh Hien

  9.000 đ
  15/05/2024
 5. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  14/05/2024
 6. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  14/05/2024
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  14/05/2024
 8. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  14/05/2024
 9. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  14/05/2024
 10. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  14/05/2024
 11. Nhà hảo tâm

  40.000 đ
  13/05/2024
 12. Nguyen Thi Phuong

  10.000 đ
  13/05/2024
 13. Trung Duong

  30.000 đ
  13/05/2024
 14. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  13/05/2024
 15. abc

  100.000 đ
  12/05/2024
 16. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  12/05/2024
 17. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  12/05/2024
 18. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  12/05/2024
 19. Do Quang Due

  35.000 đ
  12/05/2024
 20. Nhà hảo tâm

  11.000 đ
  11/05/2024