Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Anh Đặng Anh Tuấn

  500.000 đ
  05/11/2012
 2. Anh Nguyễn M Long

  200.000 đ
  02/11/2012
 3. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  31/10/2012
 4. Anh Tín

  30.000.000 đ
  30/10/2012
 5. Chị Nguyễn Vinh Ngọc Trân

  20.000 đ
  30/10/2012
 6. Chị Đỗ Thị Thương

  50.000 đ
  28/10/2012
 7. Chị Phạm Thị Nghi Xuân

  500.000 đ
  26/10/2012
 8. Chị Phạm T Linh

  300.000 đ
  26/10/2012
 9. Chị Nguyễn Ngọc Huệ

  1.000.000 đ
  26/10/2012
 10. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  24/10/2012
 11. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân

  240.000 đ
  24/10/2012
 12. Anh Trần Thế Dũng

  1.000.000 đ
  23/10/2012
 13. Chị Đỗ Thị Nguyệt

  250.000 đ
  23/10/2012
 14. Chị Lê Thị Thùy Dương

  240.000 đ
  23/10/2012
 15. Chị Trần Thị Thiên Thanh

  200.000 đ
  22/10/2012
 16. Chị Mai Thị Cẩm Tú

  20.000 đ
  22/10/2012
 17. Chị Huỳnh Thị Kim Phương

  500.000 đ
  19/10/2012
 18. Anh Lương Hoàng Ngọc

  100.000 đ
  19/10/2012
 19. Anh Nguyễn Đức Anh Quân

  240.000 đ
  19/10/2012
 20. Anh Phan Quang Cường

  1.000.000 đ
  19/10/2012