Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Chị Ngô Thị Phương Loan

  60.000 đ
  18/10/2012
 2. Chị Lâm Thị Kim Hương

  140.000 đ
  18/10/2012
 3. Nhà hảo tâm (17/10)

  200.000 đ
  17/10/2012
 4. Chị Bùi Thị Kim Bích

  500.000 đ
  17/10/2012
 5. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  17/10/2012
 6. Chị Lê Thị Cẩm Tú

  500.000 đ
  16/10/2012
 7. Chị Nguyễn Thị Trâm

  50.000 đ
  15/10/2012
 8. Chị Nguyễn Phan Minh Hằng

  40.000 đ
  13/10/2012
 9. Chị Trần Hà Thanh Thảo

  240.000 đ
  11/10/2012
 10. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  11/10/2012
 11. Chị Nguyễn Thiên Thanh

  500.000 đ
  10/10/2012
 12. Chị Đặng Thị Kim Thùy

  1.000.000 đ
  10/10/2012
 13. Anh Lê Huy Diệp

  120.000 đ
  10/10/2012
 14. Chị Đỗ Thị Nguyệt

  250.000 đ
  05/10/2012
 15. Anh Trương Minh Anh Tuấn

  200.000 đ
  05/10/2012
 16. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  03/10/2012
 17. Anh Thi Thám Văn

  300.000 đ
  03/10/2012
 18. Anh Võ Hữu Phúc

  120.000 đ
  01/10/2012
 19. Anh Đặng Anh Tuấn

  500.000 đ
  29/09/2012
 20. Chị Nguyễn Vinh Ngọc Trân

  20.000 đ
  28/09/2012