Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Chị Bùi Thanh Nga

  100.000 đ
  28/09/2012
 2. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  26/09/2012
 3. Anh Trần Văn Tuyến

  240.000 đ
  25/09/2012
 4. Chị Chu Thanh Thảo

  500.000 đ
  24/09/2012
 5. Chị Võ Phương Khuê

  1.000.000 đ
  24/09/2012
 6. Anh Tống Văn Dũng

  250.000 đ
  24/09/2012
 7. Ca sĩ Lý Hải

  10.000.000 đ
  22/09/2012
 8. Anh Nguyễn Kế Tường

  10.000.000 đ
  21/09/2012
 9. Chị Nguyễn Thanh Lý

  10.000.000 đ
  21/09/2012
 10. Chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

  10.000.000 đ
  21/09/2012
 11. Anh Tống Văn Dũng

  200.000 đ
  20/09/2012
 12. Chị Trần Thị Kim Hà

  2.000.000 đ
  20/09/2012
 13. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  19/09/2012
 14. Anh An Văn Lợi

  300.000 đ
  19/09/2012
 15. Anh La Chuyển Vinh

  1.000.000 đ
  18/09/2012
 16. Anh Nguyễn Quang Trung

  1.000.000 đ
  17/09/2012
 17. Chị Trần Thị Minh Tâm

  1.000.000 đ
  17/09/2012
 18. Chị Nguyễn Vinh Ngọc Trân

  20.000 đ
  17/09/2012
 19. Chị Tạ Thị Thắm

  240.000 đ
  15/09/2012
 20. Anh Phan Văn Sang

  200.000 đ
  14/09/2012