Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  16/08/2012
 2. Chị Lâm Thị Thảo

  1.000.000 đ
  15/08/2012
 3. Chị Huỳnh Thị Kim Phượng

  300.000 đ
  13/08/2012
 4. Chị Nguyễn Thị Thiên Thanh

  200.000 đ
  13/08/2012
 5. Chị Nguyễn Thị Diểm Kiều

  1.500.000 đ
  11/08/2012
 6. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  09/08/2012
 7. Anh Trần Văn Bích (Nhiếp ảnh gia Trần Bích)

  50.000.000 đ
  07/08/2012
 8. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  01/08/2012
 9. Anh Tống Văn Dũng

  50.000 đ
  25/07/2012
 10. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  25/07/2012
 11. Chị Ngô Thị Huệ

  1.000.000 đ
  20/07/2012
 12. Chị Huỳnh Thị Kim Phương

  600.000 đ
  19/07/2012
 13. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  18/07/2012
 14. Chị Hà Cẩm Tài

  1.500.000 đ
  13/07/2012
 15. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  11/07/2012
 16. Chị Thái Thị Nhân Hằng

  500.000 đ
  10/07/2012
 17. Chị Lý Ngọc Oanh

  1.000.000 đ
  09/07/2012
 18. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  04/07/2012
 19. Chị Võ Thị Khải

  1.000.000 đ
  02/07/2012
 20. Chị Vũ Thị Hoàng Hoa

  200.000 đ
  29/06/2012