Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Giáo viên Trường NN Dương Minh

  10.000.000 đ
  05/09/2012
 2. Chị Diễm Hằng (MiMi Spa)

  100.000.000 đ
  04/09/2012
 3. Chị Nguyễn Thanh Phượng

  20.000.000 đ
  04/09/2012
 4. Anh Nguyễn N M Huy

  500.000 đ
  31/08/2012
 5. Anh Lê Nguyễn Hưng

  2.000.000 đ
  31/08/2012
 6. Anh Tống Văn Dũng

  100.000 đ
  31/08/2012
 7. Anh Hoàng Tường Lân

  10.000.000 đ
  31/08/2012
 8. Giáo viên Trường NN Dương Minh

  20.000.000 đ
  31/08/2012
 9. Diễn viên Quốc Khánh

  10.000.000 đ
  31/08/2012
 10. Chị Dương Thị Thùy Linh

  880.000.000 đ
  30/08/2012
 11. Diễn viên Hiền Mai

  20.000.000 đ
  30/08/2012
 12. Chị Lễ Nữ Thùy Dương

  50.000.000 đ
  30/08/2012
 13. Diễn viên Võ Thành Tâm

  10.000.000 đ
  30/08/2012
 14. Anh Đoàn Đức Thắng

  200.000 đ
  30/08/2012
 15. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  29/08/2012
 16. Anh Văn Công Quang

  10.000.000 đ
  29/08/2012
 17. Chị Trần Thị Lệ (Cơ Sở Đức Lê)

  20.000.000 đ
  29/08/2012
 18. Diễn viên, MC Thanh Mai

  10.000.000 đ
  28/08/2012
 19. Dr Shimi Sumathi Muthu Kunj U

  10.000.000 đ
  28/08/2012
 20. Chị Hồ Thị Ngọc Lan

  10.000.000 đ
  28/08/2012