Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Anh Nguyễn Văn Vinh

  10.000.000 đ
  28/08/2012
 2. Chị Dương Thị Thúy Hằng

  10.000.000 đ
  28/08/2012
 3. Chị Nguyễn Thị Minh Châu

  10.000.000 đ
  28/08/2012
 4. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  10.000.000 đ
  28/08/2012
 5. Anh Nguyễn Quốc Thống

  10.000.000 đ
  28/08/2012
 6. Chị Nguyễn Thị Thiên Thanh

  500.000 đ
  27/08/2012
 7. Anh Đặng Anh Tuấn

  500.000 đ
  27/08/2012
 8. Anh Hà Văn An (Cty A&B)

  50.000.000 đ
  27/08/2012
 9. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  24/08/2012
 10. Anh Phan Trần Hồi Khương

  500.000 đ
  21/08/2012
 11. Anh Nguyễn Kế Tường

  10.000.000 đ
  21/08/2012
 12. Chị Nguyễn Thị Tường Vi

  10.000.000 đ
  21/08/2012
 13. Anh Châu Tùng Cường

  100.000 đ
  20/08/2012
 14. Chị Nguyễn Thúy Nga

  10.000.000 đ
  17/08/2012
 15. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  16/08/2012
 16. Chị Lâm Thị Thảo

  1.000.000 đ
  15/08/2012
 17. Chị Huỳnh Thị Kim Phượng

  300.000 đ
  13/08/2012
 18. Chị Nguyễn Thị Thiên Thanh

  200.000 đ
  13/08/2012
 19. Chị Nguyễn Thị Diểm Kiều

  1.500.000 đ
  11/08/2012
 20. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  09/08/2012