Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Chị Nguyễn Phan Minh Hằng

  40.000 đ
  13/10/2012
 2. Chị Trần Hà Thanh Thảo

  240.000 đ
  11/10/2012
 3. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  11/10/2012
 4. Chị Nguyễn Thiên Thanh

  500.000 đ
  10/10/2012
 5. Chị Đặng Thị Kim Thùy

  1.000.000 đ
  10/10/2012
 6. Anh Lê Huy Diệp

  120.000 đ
  10/10/2012
 7. Chị Đỗ Thị Nguyệt

  250.000 đ
  05/10/2012
 8. Anh Trương Minh Anh Tuấn

  200.000 đ
  05/10/2012
 9. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  03/10/2012
 10. Anh Thi Thám Văn

  300.000 đ
  03/10/2012
 11. Anh Võ Hữu Phúc

  120.000 đ
  01/10/2012
 12. Anh Đặng Anh Tuấn

  500.000 đ
  29/09/2012
 13. Chị Nguyễn Vinh Ngọc Trân

  20.000 đ
  28/09/2012
 14. Chị Bùi Thanh Nga

  100.000 đ
  28/09/2012
 15. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  26/09/2012
 16. Anh Trần Văn Tuyến

  240.000 đ
  25/09/2012
 17. Chị Chu Thanh Thảo

  500.000 đ
  24/09/2012
 18. Chị Võ Phương Khuê

  1.000.000 đ
  24/09/2012
 19. Anh Tống Văn Dũng

  250.000 đ
  24/09/2012
 20. Ca sĩ Lý Hải

  10.000.000 đ
  22/09/2012