Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  30/08/2023
 2. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  30/08/2023
 3. Le Thi Lan Anh

  200.000 đ
  30/08/2023
 4. Tran Van Son

  200.000 đ
  30/08/2023
 5. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  30/08/2023
 6. Nguyen Thi Bich Loan

  100.000 đ
  30/08/2023
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  29/08/2023
 8. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  29/08/2023
 9. Trung Duong

  60.000 đ
  28/08/2023
 10. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  28/08/2023
 11. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  27/08/2023
 12. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  25/08/2023
 13. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  25/08/2023
 14. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  25/08/2023
 15. Trung Duong

  30.000 đ
  24/08/2023
 16. Do Minh Tung Lam

  100.000 đ
  24/08/2023
 17. Nguyen Thi Thu Huong

  50.000 đ
  24/08/2023
 18. Ta Thi Viet

  150.000 đ
  24/08/2023
 19. Bien Thi Ngoc Phuong

  50.000 đ
  24/08/2023
 20. Pham Kim Quy

  150.000 đ
  24/08/2023