Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Duong

  30.000 đ
  29/05/2024
 2. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  29/05/2024
 3. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  29/05/2024
 4. Nhà hảo tâm

  45.000 đ
  28/05/2024
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  28/05/2024
 6. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  28/05/2024
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  27/05/2024
 8. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  27/05/2024
 9. Nguyen Cao Vu

  10.000 đ
  26/05/2024
 10. Dau Thi Bao Trinh

  100.000 đ
  26/05/2024
 11. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  25/05/2024
 12. Do Quang Due

  10.000 đ
  25/05/2024
 13. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  24/05/2024
 14. Trung Duong

  30.000 đ
  24/05/2024
 15. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  24/05/2024
 16. Nhà hảo tâm

  2.000 đ
  24/05/2024
 17. Trung Duong

  60.000 đ
  23/05/2024
 18. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  23/05/2024
 19. Tony

  20.000 đ
  23/05/2024
 20. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  23/05/2024