Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Chị Than Cẩm Tú

  500.000 đ
  21/05/2012
 2. Anh Trần Vi Quốc

  500.000 đ
  16/05/2012
 3. Chị Nguyễn Thị Thuận

  2.000.000 đ
  07/01/2012