Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Chị Nguyễn Thị Kiều Trang

  500.000 đ
  14/06/2012
 2. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  13/06/2012
 3. Anh Trần Minh Thành

  1.000.000 đ
  13/06/2012
 4. Bé Hoài Thương

  100.000 đ
  12/06/2012
 5. Anh ALân Đỗ

  10.435.000 đ
  12/06/2012
 6. Chị Trương Thị Diễm Phương

  500.000 đ
  07/06/2012
 7. Nhà hảo tâm (7/6)

  500.000 đ
  07/06/2012
 8. Chị Nguyễn Thị Như Bình

  500.000 đ
  07/06/2012
 9. Chị Nguyễn Ngọc Đoan Trang

  200.000 đ
  07/06/2012
 10. Chị Nguyễn Thị Phi Yến

  500.000 đ
  07/06/2012
 11. Chị Phạm Thị Kim Loan

  1.000.000 đ
  07/06/2012
 12. Anh Trọng

  200.000 đ
  07/06/2012
 13. Anh Tống Văn Dũng

  500.000 đ
  06/06/2012
 14. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  06/06/2012
 15. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  31/05/2012
 16. Chị Thiện

  14.000.000 đ
  23/05/2012
 17. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà

  500.000 đ
  23/05/2012
 18. Chị Than Cẩm Tú

  500.000 đ
  21/05/2012
 19. Anh Trần Vi Quốc

  500.000 đ
  16/05/2012
 20. Chị Nguyễn Thị Thuận

  2.000.000 đ
  07/01/2012