Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Dương

  30.000 đ
  16/08/2021
 2. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  16/08/2021
 3. Nguyen Thi Hien

  1.000.000 đ
  16/08/2021
 4. Chau Tue Minh

  50.000 đ
  14/08/2021
 5. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  14/08/2021
 6. Trung Dương

  30.000 đ
  13/08/2021
 7. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  13/08/2021
 8. Trung Dương

  30.000 đ
  12/08/2021
 9. Tai Tieu Khon

  50.000 đ
  11/08/2021
 10. Trung Dương

  30.000 đ
  11/08/2021
 11. Nguyen Manh Tuan

  100.000 đ
  11/08/2021
 12. Trung Dương

  30.000 đ
  10/08/2021
 13. Nguyen Van Duc

  50.000 đ
  10/08/2021
 14. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  10/08/2021
 15. Trung Dương

  30.000 đ
  09/08/2021
 16. Tai Tieu Khon

  50.000 đ
  09/08/2021
 17. Nguyen Thi Thanh Nhan

  88.888 đ
  09/08/2021
 18. Nguyen Thi Phuong

  200.000 đ
  09/08/2021
 19. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  09/08/2021
 20. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  09/08/2021