Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  01/06/2024
 2. Vu Thi Hue

  300.000 đ
  01/06/2024
 3. Nhà hảo tâm

  555.555 đ
  01/06/2024
 4. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  31/05/2024
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  31/05/2024
 6. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  31/05/2024
 7. Nhà hảo tâm

  25.000 đ
  31/05/2024
 8. Nguyen Thi Kien

  200.000 đ
  31/05/2024
 9. Nguyen Thi Tuoi

  5.000 đ
  31/05/2024
 10. Nguyen Manh Tuan

  100.000 đ
  31/05/2024
 11. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  31/05/2024
 12. Linhnguyenb

  200.000 đ
  31/05/2024
 13. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  31/05/2024
 14. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  30/05/2024
 15. Trung Duong

  30.000 đ
  30/05/2024
 16. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  30/05/2024
 17. Trung Duong

  30.000 đ
  29/05/2024
 18. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  29/05/2024
 19. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  29/05/2024
 20. Nhà hảo tâm

  45.000 đ
  28/05/2024