Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Vu Bich Huong

  50.000 đ
  02/12/2023
 2. Ho Thi Huyen

  50.000 đ
  02/12/2023
 3. Nguyen Thi Thu Tuat

  150.000 đ
  02/12/2023
 4. Nguyen Ngoc Linh

  50.000 đ
  02/12/2023
 5. Nguyen Thi Thao Van

  50.000 đ
  02/12/2023
 6. Pham Thao Nhi

  150.000 đ
  02/12/2023
 7. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  01/12/2023
 8. Vo Thi Bich Tram

  200.000 đ
  01/12/2023
 9. Banh Quang Hien

  10.000 đ
  01/12/2023
 10. Tony

  20.000 đ
  01/12/2023
 11. Trung Duong

  30.000 đ
  01/12/2023
 12. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  01/12/2023
 13. Linh Nguyen

  200.000 đ
  01/12/2023
 14. Tu Thi Hoa My

  50.000 đ
  01/12/2023
 15. Ha Thi Hang Nga

  50.000 đ
  01/12/2023
 16. Nguyen Khanh Ly

  50.000 đ
  01/12/2023
 17. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  01/12/2023
 18. Huynh Thi Ngoc Y

  50.000 đ
  01/12/2023
 19. Thanh Sang

  50.000 đ
  01/12/2023
 20. Nguyen Tram Anh

  50.000 đ
  01/12/2023