Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nguyen Trung Hieu

  1.000 đ
  06/01/2023
 2. Vu Thi Hue

  300.000 đ
  06/01/2023
 3. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  06/01/2023
 4. Trung Dương

  30.000 đ
  05/01/2023
 5. Tran Trung Duc

  100.000 đ
  05/01/2023
 6. Trái tim cho em

  600.000 đ
  05/01/2023
 7. Doan Van Phu

  10.000 đ
  05/01/2023
 8. Heart

  20.000 đ
  05/01/2023
 9. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  05/01/2023
 10. Trung Dương

  30.000 đ
  04/01/2023
 11. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  04/01/2023
 12. Ngo Phuoc Long

  10.000 đ
  04/01/2023
 13. Ho Thi Mung

  10.000 đ
  04/01/2023
 14. Trung Dương

  60.000 đ
  03/01/2023
 15. Linh Nguyễn

  200.000 đ
  03/01/2023
 16. Nguyen Dinh Minh

  10.000 đ
  03/01/2023
 17. Nhà hảo tâm

  5.000.000 đ
  03/01/2023
 18. Nhà hảo tâm

  40.000 đ
  02/01/2023
 19. VCB Rewards

  25.572 đ
  02/01/2023
 20. Huynh Thanh Do

  10.000 đ
  02/01/2023