Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  08/08/2021
 2. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  08/08/2021
 3. Nhà hảo tâm

  88.888 đ
  08/08/2021
 4. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  08/08/2021
 5. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  07/08/2021
 6. Vũ Thị Trà My

  1.000.000 đ
  07/08/2021
 7. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  06/08/2021
 8. Trung Dương

  30.000 đ
  06/08/2021
 9. Trung Dương

  30.000 đ
  05/08/2021
 10. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  05/08/2021
 11. Nhà hảo tâm

  553.000 đ
  05/08/2021
 12. Trung Dương

  30.000 đ
  04/08/2021
 13. Diep Le Thanh

  50.000 đ
  04/08/2021
 14. Linh Nguyễn

  200.000 đ
  04/08/2021
 15. Trung Dương

  30.000 đ
  03/08/2021
 16. Trần Quang Tiến

  1.000 đ
  03/08/2021
 17. Trung Dương

  30.000 đ
  02/08/2021
 18. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/08/2021
 19. Phạm Thị Ngọc Hương

  200.000 đ
  02/08/2021
 20. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/08/2021