Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  29/06/2024
 2. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  28/06/2024
 3. Trung Duong

  30.000 đ
  28/06/2024
 4. Trung Duong

  30.000 đ
  28/06/2024
 5. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  28/06/2024
 6. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  27/06/2024
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  27/06/2024
 8. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  27/06/2024
 9. Nguyen Phan anh

  100.000 đ
  27/06/2024
 10. Nguyen Cao Vu

  8.500 đ
  26/06/2024
 11. Trung Duong

  30.000 đ
  26/06/2024
 12. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  26/06/2024
 13. Nhà hảo tâm

  52.000 đ
  26/06/2024
 14. Huu duyen

  50.000 đ
  26/06/2024
 15. Thai Pham Minh Chau

  10.000 đ
  25/06/2024
 16. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  25/06/2024
 17. TTCE

  50.000 đ
  25/06/2024
 18. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  25/06/2024
 19. Trung Duong

  50.000 đ
  25/06/2024
 20. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  24/06/2024