Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nguyen Tram Anh

  50.000 đ
  01/12/2023
 2. Nguyen Thi Huyen

  150.000 đ
  01/12/2023
 3. Co Lieng URI

  50.000 đ
  01/12/2023
 4. Nguyen Thi Thu Huong

  50.000 đ
  01/12/2023
 5. Bui Thuy Linh

  50.000 đ
  01/12/2023
 6. Nguyen Thi Thanh Phuong

  50.000 đ
  01/12/2023
 7. Nguyen Thi Nhu Quynh

  50.000 đ
  01/12/2023
 8. Pham Thi Ha Nhu

  50.000 đ
  01/12/2023
 9. Truong Thi Nhu Ngoc

  50.000 đ
  01/12/2023
 10. Bui Thi Yen

  50.000 đ
  01/12/2023
 11. Trai tim cho em

  500.000 đ
  01/12/2023
 12. Ho Thi Thu Hang

  150.000 đ
  01/12/2023
 13. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  01/12/2023
 14. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  01/12/2023
 15. Le Thi Yen

  50.000 đ
  01/12/2023
 16. Phan Thi Nga

  150.000 đ
  01/12/2023
 17. KK

  50.000 đ
  01/12/2023
 18. Nguyen Thi Thu Ha

  50.000 đ
  01/12/2023
 19. Nhà hảo tâm

  2.000.000 đ
  30/11/2023
 20. Tony

  20.000 đ
  30/11/2023