Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Truong Quang Vinh

  10.000 đ
  02/01/2023
 2. Dinh Thi Hong Nhung

  10.000 đ
  02/01/2023
 3. Nguyen Duc Canh

  10.000 đ
  02/01/2023
 4. Nguyen Trong Vu

  10.000 đ
  02/01/2023
 5. Nguyen Trung Dien

  10.000 đ
  02/01/2023
 6. Log

  10.000 đ
  02/01/2023
 7. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  02/01/2023
 8. Nguyen Thi Diem

  20.000 đ
  01/01/2023
 9. Le Thi My Duyen

  100.000 đ
  01/01/2023
 10. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  01/01/2023
 11. Nguyen Quy Nam

  10.000 đ
  01/01/2023
 12. Tran Thi Thuy Trang

  10.000 đ
  01/01/2023
 13. Quoc Huy

  10.000 đ
  01/01/2023
 14. Dinh Cong Binh

  10.000 đ
  01/01/2023
 15. Hoang Khanh Nhi

  10.000 đ
  01/01/2023
 16. La Van To

  10.000 đ
  31/12/2022
 17. Dinh Hoang Tuan

  10.000 đ
  31/12/2022
 18. Chu Manh Hoang

  10.000 đ
  31/12/2022
 19. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  31/12/2022
 20. Ho Ba Thang

  10.000 đ
  31/12/2022