Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  5.000.000 đ
  02/04/2021
 2. Trái tim cho em

  500.000 đ
  01/04/2021
 3. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  01/04/2021
 4. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  01/04/2021
 5. Phạm Thị Ngọc Hương

  107.950 đ
  01/04/2021
 6. Linh Nguyễn

  200.000 đ
  01/04/2021
 7. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  01/04/2021
 8. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  01/04/2021
 9. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  30/03/2021
 10. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  29/03/2021
 11. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  26/03/2021
 12. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  26/03/2021
 13. Trái tim cho em

  500.000 đ
  25/03/2021
 14. Nhà hảo tâm

  400.000 đ
  25/03/2021
 15. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  24/03/2021
 16. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  24/03/2021
 17. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  23/03/2021
 18. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  23/03/2021
 19. Nhà hảo tâm

  120.000 đ
  22/03/2021
 20. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  22/03/2021