Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Anh Tống Văn Dũng

  400.000 đ
  26/06/2012
 2. Chị Than Cẩm Tú

  500.000 đ
  25/06/2012
 3. Chị Lê Linh Thanh Thảo

  2.000.000 đ
  25/06/2012
 4. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà

  500.000 đ
  23/06/2012
 5. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  20/06/2012
 6. Chị Lâm TB Vy

  1.000.000 đ
  18/06/2012
 7. Chị Trần Vũ Sâm Ngân

  1.000.000 đ
  18/06/2012
 8. Anh Phan Thế Hiếu

  100.000 đ
  16/06/2012
 9. Anh Phan Thế Hiếu

  1.500.000 đ
  16/06/2012
 10. Chị Tuyết Hằng

  2.000.000 đ
  15/06/2012
 11. Anh Tống Văn Dũng

  100.000 đ
  14/06/2012
 12. Anh Tống Văn Dũng

  200.000 đ
  14/06/2012
 13. Chị Nguyễn Thị Kiều Trang

  500.000 đ
  14/06/2012
 14. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  13/06/2012
 15. Anh Trần Minh Thành

  1.000.000 đ
  13/06/2012
 16. Bé Hoài Thương

  100.000 đ
  12/06/2012
 17. Anh ALân Đỗ

  10.435.000 đ
  12/06/2012
 18. Chị Trương Thị Diễm Phương

  500.000 đ
  07/06/2012
 19. Nhà hảo tâm (7/6)

  500.000 đ
  07/06/2012
 20. Chị Nguyễn Thị Như Bình

  500.000 đ
  07/06/2012