Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam

  500.000.000 đ
  21/08/2012
 2. Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt

  169.855.229 đ
  19/08/2012
 3. Chi nhánh Công ty TNHH Phim Việt

  400.000.000 đ
  26/07/2012
 4. Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt

  100.000.000 đ
  22/07/2012
 5. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (CN Hồ Chí Minh)

  100.000.000 đ
  11/07/2012
 6. Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt

  200.000.000 đ
  26/06/2012
 7. Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi

  20.000.000 đ
  22/05/2012
 8. Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt

  200.000.000 đ
  14/05/2012