139 phần quà cho các học sinh người dân tộc Raglai

  1. Trao quà cho các em nhỏ Ninh Thuận

    Hôm 25/4/2018, Hành trình Hiểu về trái tim - Kết nối trái tim đã đến thăm và trao 139 phần quà cho các em học sinh Trường tiểu học Lợi Hải.

    photo_2018-04-25_10-17-04. photo_2018-04-25_10-17-09.
Return to update list...