150 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng dioxin ở Hòa Thắng và Hồng Phong

 1. 14.050.000 đ

  Phạm Thị Phương Nam

  Member, Nữ
  18/4/18 lúc 17:06
 2. 500.000 đ

  Ngô Thị Phương

  18/4/18 lúc 16:58
 3. 500.000 đ

  Phạm Công

  18/4/18 lúc 16:52
 4. 500.000 đ

  Hiếu

  18/4/18 lúc 13:56
 5. 200.000 đ

  Nghĩa

  18/4/18 lúc 13:55
 6. 500.000 đ

  Phương Anh

  18/4/18 lúc 13:55
 7. 700.000 đ

  Bí Bờm và Bạn

  18/4/18 lúc 13:54
 8. 200.000 đ

  Hải Ngọc

  17/4/18 lúc 13:52
 9. 1.000.000 đ

  Jen Nguyen

  17/4/18 lúc 13:51
 10. 5.000.000 đ

  Bich Phuong.

  Member, Nữ
  16/4/18 lúc 12:40
 11. 1.600.000 đ

  chị Diệu Chánh và Bạn

  16/4/18 lúc 10:20
 12. 500.000 đ

  chị Lâm

  16/4/18 lúc 10:19
 13. 100.000 đ

  Đức Danh

  16/4/18 lúc 10:18
 14. 300.000 đ

  Vũ Linh

  16/4/18 lúc 10:18
 15. 200.000 đ

  Phượng

  13/4/18 lúc 13:37
 16. 500.000 đ

  Duyên

  13/4/18 lúc 13:36
 17. 200.000 đ

  Việt Phú

  13/4/18 lúc 10:03
 18. 300.000 đ

  Hằng

  13/4/18 lúc 10:02
 19. 300.000 đ

  Hương

  13/4/18 lúc 10:01
 20. 500.000 đ

  chị Mai

  13/4/18 lúc 10:00