3 thế hệ trong căn nhà xuống cấp

  1. Gia đình ông K'Mbri đã được hỗ trợ xây nhà

    Theo thông tin từ UBND xã Gia Nghĩa, gia đình ông K'Mbri đã nhận được sự hỗ trợ từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự kiến khởi công xây dựng nhà trong tháng 08/2018.

    Vì vậy, Hiểu về trái tim dừng kêu gọi đóng góp cho hồ sơ nhà ông K'M Bri. Toàn bộ số tiền, các nhà hảo tâm đã đóng góp, sẽ được dùng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác xây nhà.