5 tuổi, Sơn Lĩnh phải phẫu thuật lần thứ 6

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Lĩnh

  Sau ca phẫu thuật thành công, em Sơn Lĩnh đã xuất viện vào ngày 13/12/2018.

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Sơn Lĩnh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 195.550.713đ, BHYT thanh toán 165.327.365đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 13.600.507đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 9.067.004đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 7.555.837đ.

  tran-son-linh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp

  tran-son-linh-rv.
  Giấy ra viện của em Sơn Lĩnh

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...