Bác sĩ khuyến cáo bệnh A Phú cần điều trị sớm để tránh biến chứng