Bác sĩ khuyến cáo bệnh A Phú cần điều trị sớm để tránh biến chứng

  1. Em A Phú chưa phẫu thuật

    Do tình hình dịch covid nên bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chưa thể sắp lịch phẫu thuật cho em A Phú.
Quay lại danh sách cập nhật...