Bác sĩ khuyến cáo em Tân cần phẫu thuật lần 3

  1. Em Minh Tân đã được nhập viện

    Theo thông tin từ bệnh viện, em Minh Tân đã nhập viện ngày 03/12/2018.

    Hiện tại em đang chờ lịch phẫu thuật từ bệnh viện.
Quay lại danh sách cập nhật...