Bác sĩ khuyến cáo em Tân cần phẫu thuật lần 3

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Tân

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Minh Tân. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 239.223.000đ, BHYT thanh toán 144.181.474đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 33.264.534đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 38.016.610đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 23.760.382đ.

  nguyen-minh-tan-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

  nguyen-minh-tan-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...