Bé Ánh Nguyệt bị Thông liên nhĩ, hẹp van động mạch phổi