Bé Ánh Nguyệt bị Thông liên nhĩ, hẹp van động mạch phổi

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyệt

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Ngô Ánh Nguyệt. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 85.920.184đ, BHYT thanh toán 47.340.070đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 15.432.046đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Cobra Puma Golf 2022) thanh toán 23.148.068đ.

  NGO-ANH-NGUYET---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  NGO-ANH-NGUYET----GRV.
  Giấy ra viện do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  NGO-ANH-NGUYET---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của em Nguyệt

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Ngô Ánh Nguyệt chân thành cảm ơn Cobra Puma Golf 2022 và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyệt.
Quay lại danh sách cập nhật...