Bé Bảo Châu tím tái môi và các đầu ngón tay mỗi khi khóc

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Châu

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Đặng Bảo Châu. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 167.631.284, BHYT thanh toán 106.161.924đ, còn lại The Vinacapital Foundation thanh toán 24.587.744đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 18.440.808đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Cobra Puma Golf) thanh toán 18.440.808đ.

  NGUYEN-DANG-BAO-CHAU---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp

  NGUYEN-DANG-BAO-CHAU---GRV.
  Giấy ra viện của em Bảo Châu

  NGUYEN-DANG-BAO-CHAU---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của em Bảo Châu

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Đặng Bảo Châu chân thành cảm ơn Cobra Puma Golf, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và The Vinacapital Foundation đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Châu.
Quay lại danh sách cập nhật...