Bé Bảo Khang đã phải thở oxy cấp cứu khi vừa chào đời