Bé Cao Hoàng Bách bị thông liên thất, cần sớm phẫu thuật

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Bách

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Cao Hoàng Bách. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 85.000.000đ, BHYT thanh toán 20.000.000đ, còn lại The Vinacapital Foundation thanh toán 22.750.000đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 22.750.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 3.250.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Sứ giả trái tim Phạm Gia Khang - Zorba GK) thanh toán 16.250.000đ.

  CAO-HOANG-BACH---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bện viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

  CAO-HOANG-BACH---HD.
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Cao Hoàng Bách chân thành cảm ơn Sứ giả trái tim Phạm Gia Khang - Zorba GK, Tổ chức Trả lại tuổi thơ, The Vinacapital Foundation và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Bách.
Quay lại danh sách cập nhật...