Bé Cao Như Quỳnh được phát hiện bệnh tim lúc 5 ngày tuổi