Bé Đăng Khôi phải phẫu thuật gấp

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Đăng Khôi

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Đăng Khôi. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 134.948.977đ, BHYT thanh toán 95.749.624đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 23.519.612đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 15.679.741đ.

  nguyen-dang-khoi-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp


  nguyen-dang-khoi-rv.
  Giấy ra viện của em Đăng Khôi

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...