Bé Đức Thịnh bị Tứ chứng Fallot và suy tim, cần được phẫu thuật

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Thịnh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Mai Đức Thịnh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 143.000.000đ, BHYT thanh toán 27.000.000đ, còn lại The Vinacapital Foundation thanh toán 29.000.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 23.200.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 5.800.000đ, Haritage Baptist thanh toán 29.000.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 29.000.000đ.

  MAI-DUC-THINH---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  MAI-DUC-THINH---GRV.
  Giấy ra viện của em Thịnh
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  MAI-DUC-THINH---HD.
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Mai Đức Thịnh sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Mai Đức Thịnh chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, The Vinacapital Foundation, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM, Haritage Baptist và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Thịnh.
Quay lại danh sách cập nhật...