Bé Huyền Trang bị tim phức tạp, cần sớm phẫu thuật