Bé Huyền Trang bị tim phức tạp, cần sớm phẫu thuật

  1. Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam hỗ trợ bé Huyền Trang 40 triệu đồng

    Quỹ Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé Nguyễn Huyền Trang.

    Bé Huyền Trang Thông liên thất, còn ống động mạch, tăng áp động mạch phổi nặng, chi phí phẫu thuật được Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E Hà Nội đưa ra dự kiến là 90 triệu đồng, sau khi Bảo hiểm y tế (dự kiến) thanh toán 40 triệu đồng, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam hỗ trợ 35 triệu đồng.

    Hiểu về trái tim sẽ theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe của bé Nguyễn Huyền Trang.
Quay lại danh sách cập nhật...