Bé Kim Hi chạy nhảy một chút là than mệt, ngồi thở nặng nhọc