Bé Kim Khánh cần đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ hoặc phẫu thuật