Bé Kim Khánh cần đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ hoặc phẫu thuật

  1. Hoàn tất hồ sơ bé Kim Khánh

    Cảm ơn Ngân hàng Phương Đông OCB đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé Kim Khánh.

    Quỹ Hiểu về trái tim sẽ làm việc với bệnh viện và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của cháu.