Bé Mai Lê bị Tăng áp phổi nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Lê

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hoàng Mai Lê. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 130.940.771đ, BHYT thanh toán 67.094.993đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 25.538.312đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 19.153.733đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 19.153.733đ.

  hoang-mai-le-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp

  hoang-mai-le-rv.
  Giấy ra viện của em Mai Lê

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...