Bé Quang mới hơn 2 tháng tuổi đã tím tái cả người

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Quang

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Minh Quang. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 218.396.975đ, BHYT thanh toán 164.372.012đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 21.609.985đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 16.207.489đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 16.207.489đ.

  nguyen-minh-quang-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Minh Quang sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  nguyen-minh-quang-rv.
  Giấy ra viện của em Minh Quang
Return to update list...