Bé Sùng Hạ Trân được chẩn đoán Ebstein C, thiểu sản thất (P)