Bé Thiên Ân nằm viện liên tục vì tim bị thông liên thất phức tạp

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Ân

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trịnh Ngọc Thiên Ân. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 111.000.000đ, BHYT thanh toán 25.000.000đ, còn lại Công ty TNHH DNXH Vietnam Children's Fund thanh toán 34.400.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 4.300.000đ, Haritage Baptist thanh toán 21.500.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 25.800.000đ.

  TRINH-NGOC-THIEN-AN---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  TRINH-NGOC-THIEN-AN---GRV.
  Giấy ra viện của em Thiên Ân

  TRINH-NGOC-THIEN-AN---HD.
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Trịnh Ngọc Thiên Ân sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Trịnh Ngọc Thiên Ân chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Công ty TNHH DNXH Vietnam Children's Fund, Haritage Baptist và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Ân
Quay lại danh sách cập nhật...