Bé Trường An bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

  1. Bé Trường An vừa thông tim

    Theo thông tin từ mẹ bé báo vừa cho bé An thông tim tại bệnh viện Trung ương Huế sau đó bác sỹ cho bé về nhà chăm sóc sức khỏe ổn định đến tháng 5/2023 cho bé tái khám tại bệnh viện E Hà Nội để các bác sỹ hội chẩn tiếp theo.
  2. Hoàn tất hồ sơ bé Trường An

    Sáng sớm hôm nay 02/02/2023, Gia Đình Tutimi đã đóng góp số tiền 5.650.000 đồng, giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi của bé Phan Trường An.

    Thay mặt gia đình, Hiểu về trái tim xin cảm ơn tấm lòng của Gia Đình Tutimi cùng 62 lượt mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cho bé Trường An.

    Chúng tôi sẽ làm việc với bệnh viện và cập nhật tình hình sức khỏe của cháu.