Bé Uyên Thư tím tái nặng, thở khó, chậm lớn

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Thư

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Phạm Uyên Thư. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 210.144.939đ, BHYT thanh toán 150.637.189đ, còn lại Công ty TNHH DNXH Việt Nam Children's Fund thanh toán 29.753.875đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 29.753.875đ.

  PHAM-UYEN-THU---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  PHAM-UYEN-THU---HD.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  PHAM-UYEN-THU---GRV.
  Giấy ra viện do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Phạm Uyên Thư sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Phạm Uyên Thư chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và Công ty TNHH DNXH Việt Nam Children's Fund đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Thư.
Quay lại danh sách cập nhật...