Bé Xuân Trường bị Thông liên thất quanh màng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Trường

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hoàng Xuân Trường. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 99.903.239đ, BHYT thanh toán 57.702.745đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 12.660.148đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Cobra Puma Golf) thanh toán 29.540.346đ.

  HOANG-XUAN-TRUONG---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  HOANG-XUAN-TRUONG---GRV.
  Giấy ra viện do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  HOANG-XUAN-TRUONG---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của em Trường
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Hoàng Xuân Trường chân thành cảm ơn Cobra Puma Golf và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Trường.

  --Hiểu về trái tim--
Quay lại danh sách cập nhật...