Bé Xuân Trường tím tái, nhịp thở nhanh bất thường

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Trường

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Dương Đức Xuân Trường. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 129.000.000đ, BHYT thanh toán 25.000.000đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 31.200.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 20.800.000đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 26.000.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 5.200.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 20.800.000đ.

  DUONG-DUC-XUAN-TRUONG---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  DUONG-DUC-XUAN-TRUONG---GRV.
  Giấy ra viện của em Xuân Trường

  DUONG-DUC-XUAN-TRUONG---HD.
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Dương Đức Xuân Trường sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Dương Đức Xuân Trường chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quỹ Tài trợ VinaCapital, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM, Tổ chức Trả lại tuổi thơ và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Trường.
Quay lại danh sách cập nhật...