Bệnh Bảo An rất nặng, cần phẫu thuật gấp

  1. Hoàn tất hồ sơ em Hồ Ngọc Bảo An

    Hồ sơ của em Hồ Ngọc Bảo An đã hoàn tất kêu gọi, với số tiền 21.600.000 đồng, trích từ nguồn thu của Giải Golf Hiểu về trái tim - Swing for the Heart 2018.

    Do Quỹ Hiểu về trái tim phối hợp cùng Laguna Lăng Cô đồng tổ chức, với sự Bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam, giải đấu đã thu được hơn 1,4 tỷ đồng thông qua việc thu phí tham gia của các golfer, đấu giá và đóng góp của các mạnh thường quân.

    Quỹ Hiểu về trái tim sẽ ra công văn cam kết hỗ trợ phẫu thuật gửi đến bệnh viện. Sau đó bệnh viện sẽ khám tổng quát và xếp lịch phẫu thuật cho em Hồ Ngọc Bảo An.

    Cùng với em Hồ Ngọc Bảo An, sẽ còn nhiều em khác ở khu vực miền Trung có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật.
Quay lại danh sách cập nhật...