Bệnh Bảo An rất nặng, cần phẫu thuật gấp

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em An

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hồ Ngọc Bảo An. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 101.767.570đ, BHYT thanh toán 53.146.895đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 12.186.202đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 16.248.270đ, Tổ chức Nhân đạo Hoa Sen thanh toán 8.000.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 12.186.202đ.

  ho-ngoc-bao-an-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp

  ho-ngoc-bao-an-rv.
  Giấy ra viện của em Bảo An

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...