Bệnh bé Quốc Trung phức tạp, cần sớm phẫu thuật

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Trung

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Quốc Trung. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 113.871.255đ, BHYT thanh toán 62.765.548đ, còn lại Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam) thanh toán 51.105.707đ.

  TRAN-QUOC-TRUNG---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  TRAN-QUOC-TRUNG---GRV.
  Giấy ra viện do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  TRAN-QUOC-TRUNG---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của em Trung
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Trần Quốc Trung chân thành cảm ơn Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Trung.
Quay lại danh sách cập nhật...