Bệnh chuyển biến xấu, bé Thu Hiền cần phẫu thuật gấp

  1. Hoàn tất hồ sơ bé Thu Hiền

    Quỹ Hiểu về trái tim xin cảm ơn tấm lòng của Quý nhà hảo tâm - nguồn quyên góp từ tiệc đầy tháng bé Phạm Gia Khang - đã giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi của bé Nguyễn Thị Thu Hiền

    Chúng tôi sẽ liên lạc với bệnh viện, ra cam kết hỗ trợ và cập nhật tình hình sức khỏe của cháu trong hồ sơ.
Quay lại danh sách cập nhật...